פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Comercial

Soporte Comercial (Productos, Servicios...)

 Facturacion

Notificación de pagos, error al realizar un pago, reclamar factura, etc.

 Administracion

Gestiones administrativas, cambios de titular, etc.

 Abusos

Denuncias, spam, phishing, hackeos, etc.